doma.as
 


Správa nemovitostí

V oblasti správy nemovitostí nabízíme následující a další služby:

Administrace a účetnictví
- vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace
- evidence spravovaného majetku, pasportizace domů a bytů
- právní poradenství, příprava a projednávání smluv
- zpracování veškeré účetní a daòové agendy a agendy související se správou nemovitosti
  (např. seznam členů společenství vlastníků, seznam bydlících, seznam nájemců, mzdová agenda atd.)
- vedení přehledné účetní evidence příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem
- příprava veškerých daòových přiznání mandanta
- vyhotovení písemného vyúčtování všech příjmů, výdajů a rezerv spojených s provozem nemovitosti
- příprava předpisů plateb, příspěvků do fondu oprav a fondu investic a záloh na plnění spojených
   s užíváním bytů
- zpracování ročního vyúčtování spojeného s užíváním bytů
- vedení evidence nedoplatků
a další

Technická správa
- zajišťování pravidelných roční odečtů spotřeby médií (plyn, teplo, voda, el. energie)
- vedení evidence závad na spravovaném majetku
- odstraòování závad na spravovaném majetku
- zajišťování servisní činnosti a provozních revizí technických zařízení, inženýrských sítí a požární prevence
- zajištění následků v případě havárií a živelných katastrof
a další

Pokud máte zájem o služby v oblasti správy nemovitostí, volejte 220 407 823
nebo je nás možné kontaktovat e-mailem: doma@doma.as

Způsob uplatnění závad a reklamací

Vážení klienti,
v rámci zkvalitnění služeb poskytovaných Vám naší společností na základě uzavřené mandátní smlouvy na výkon správy nemovitostí s Bytovým družstvem, Společenstvím vlastníků Vás chceme informovat, že v současné době naše společnost zavádí projekt webové aplikace, která Vám svým prostřednictvím umožňuje nejen nahlášení závady, ale i komunikaci se zaměstnancem naší firmy který odstranění závady bude řešit a dále detailní sledování průběhu řešení vč. historie jednotlivých úkonů a to od nahlášení závady po realizaci opravy. Tomu, kdo nahlásí závadu, bude na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslána správa o přijetí požadavku včetně odkazu, kde se klientovi po přihlášení zobrazí aktuální stav požadavku vč. historie průběhu každého jednotlivého kroku a přiložených dokumentů (např. fotodokumentace, datum provedení místního šetření s jeho výsledkem, dohodnuté termíny atd.). Klient také bude e-mailem automaticky upozorněn na jakoukoli změnu v řešení jeho požadavku. V případě, že se klient při zadání požadavku zaregistrujete, bude potom moci v budoucnu zobrazit zpětně všechny požadavky, které byly pod touto registrací zadány včetně jejich historie.

Registraci a případné hlášení závady je možné provést na adrese helpdesk.doma.as

Součástí tohoto projektu je i mobilní verze, kdy je možné zadat požadavek i pomocí mobilního telefonu: Mobilní helpdesk - Google Play

Věříme, že tento projekt bude pro klienty přínosem a přispěje jak ke zlepšení komunikace mezi klientem a naší společností tak i k snadnějšímu přístupu klienta k informacím.

Oznamujeme Vám také, že po zprovoznění webové aplikace budou ke dni 1. 11. 2013 zrušeny e-mailové adresy sprava@doma.as a podatelna@doma.as.