doma.as
 


Projekční činnost

V oblasti urbanismu zpracováváme

- urbanistické studie
- zastavovací plány
- příprava podkladů pro návrh změny ÚP

V oblasti navrhování pozemních staveb zpracováváme

- studie stavby (STS)
- dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)
- dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- podklady pro výběr dodavatele/ zhotovitele stavby (DZS)

Ostatní aktivity spojené s projekční činností

- autorský dozor
- technický dozor
- spolupráce při výběru dodavatele/zhotovitele

Způsobilost

Společnost doma a.s. je oprávněna k těmto činnostem na základě živnostenských listů.

 

Pokud máte zájem o služby v oblasti projekce, volejte 220 407 820
nebo je nás možné kontaktovat e-mailem: projekce@doma.as